Links

Gemeentelijke organisaties

Links naar gemeentelijke organisaties en of initiatieven

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland werken samen in het Sociaal Domein, op het gebied van jeugd, zorg en werk.
De gemeenten voeren taken uit op het gebied van opgroeien en opvoeden, Jeugd- en opvoedhulp, Jeugd AWBZ, Jeugd GGZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Gesloten Jeugdzorg. De 18 gemeenten in Zuid-Limburg werken samen op dit gebied en hebben gezamenlijke ambities geformuleerd.
Gemeente Gulpen-Wittem
Powered by SobiPro