Links

Adviesraden

Links van andere adviesraden binnen het sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein Maastricht geeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Maastricht integraal advies over zijn beleid voor het sociaal domein. Met onze adviezen willen we bereiken dat iedere Maastrichtse burger naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving. We doen d
Powered by SobiPro