Links

Links

Knooppunt (netwerk en ondersteuning) voor cliëntenparticipatie, armoedebestrijding en sociale activering in Limburg
De Adviesraad Sociaal Domein Maastricht geeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Maastricht integraal advies over zijn beleid voor het sociaal domein. Met onze adviezen willen we bereiken dat iedere Maastrichtse burger naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving. We doen d
De gemeenten in Maastricht-Heuvelland werken samen in het Sociaal Domein, op het gebied van jeugd, zorg en werk.
De gemeenten voeren taken uit op het gebied van opgroeien en opvoeden, Jeugd- en opvoedhulp, Jeugd AWBZ, Jeugd GGZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Gesloten Jeugdzorg. De 18 gemeenten in Zuid-Limburg werken samen op dit gebied en hebben gezamenlijke ambities geformuleerd.
Wij zijn Burgerkracht Limburg, een netwerk van (ervarings)deskundigen. Wij werken aan een Limburg waarin iedereen meetelt en op z'n eigen manier meedoet. Dat doen wij samen met burgers én met onze partners. Wij verbinden, stimuleren en versterken.
Gemeente Gulpen-Wittem
Powered by SobiPro