Image

De ASD is per 1oktober 2023 opgeheven, de leden hebben per deze datum colletief hun lidmaatschap neergelegd.

Achterste rij van links naar rechts: Nico Didden, ds. Harrie de Reus, Bart Kievit (secretaris), Roel de Boer, Guil Lemmerlijn (financiën). Voorste rij van links naar rechts: Wiel Botterweck (voorzitter), Frieda Jans, Maria Schlenter, Cécile Joiris, Agnes Jacobs, Michel Vanderheijden. N.B. Roel de Boer is tussentijds teruggetreden.

Meer informatie over de opheffing van de ASD is op de website terug te vinden.

 


De Adviesraad Sociaal Domein Gulpen Wittem adviseert het college van Burgemeester & Wethouders aangaande het gehele sociale domein van de gemeente Gulpen-Wittem. Met deze adviezen wil de Adviesraad bereiken dat iedere burger naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving. Wij doen dat uit het oogpunt van de mensen die door persoonlijke omstandigheden (extra) ondersteuning nodig hebben én vanuit het besef dat Gulpen-Wittem een sociale gemeente wil zijn voor al haar inwoners.

De leden van de Adviesraad zijn zeer betrokken bij de verschillende doelgroepen op de terreinen jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en onderwijs. Zij beschikken over veel ervaring, maar vooral een brede kijk op en grote betrokkenheid bij de belangen van de inwoners van Gulpen-Wittem.