Persbericht Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem

Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem stapt op

De Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem heeft het vertrouwen opgezegd in het college van Gulpen-Wittem en in het bijzonder in de verantwoordelijke wethouder Frans Derksen. De vrijwilligers zijn ontstemd over de wijze waarop bestuurlijk en ambtelijk invulling werd gegeven aan de samenwerking. Deze samenwerking verliep niet zoals de leden van de ASD voor ogen stond. Daardoor  werden de mogelijkheden voor een goede inbreng van de ASD steeds moeilijker.

Lees meer...

Collectieve beëindiging lidmaatschap Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem

Geacht college, geachte raadsleden en burgerraadsleden van de gemeente Gulpen-Wittem,

Ondergetekenden, te weten:


dhr. N. Didden (Eys), mevr. A. Jacobs (Gulpen), mevr. C. Joiris (Ingber), dhr. B. Kievit (Epen), dhr. G. Lemmerlijn (Slenaken), mevr. L. Ploumen (Epen), dhr. W. Rashidi (Gulpen), ds. H. de Reus (Gulpen), mevr. M. Schlenter (Gulpen), mevr. M. Theeuwen (Nijswiller), dhr. M. Vanderheijden (Mechelen)

delen u hierbij mede geen acceptabele basis meer te zien voor een verdere rol als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem en leggen om die reden hun activiteiten en inzet per 1 oktober 2023 neer en zeggen per die datum hierbij hun lidmaatschap op.

Lees meer...

Bijlage: Tijdpad, feitenrelaas en toelichting

Voor een nadere toelichting en specificatie van feiten en overwegingen verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief.


Lees meer...