Contactformulier

De adviesraad sociaal domein bestaat geheel uit vrijwilligers. De Adviesraad komt één keer per twee maanden bij elkaar. Ingekomen berichten worden op de eerstvolgende vergadering behandeld. Het kan dus soms even duren alvorens u een reactie zult ontvangen.

Alvast bedankt voor uw begrip.